تست

TESTHOST
 • هاست تست ایران
 • حجم = 1 گیگ
 • مدت = 2 روز
PLAN 4
 • هاست تست ایران
 • حجم = 1 گیگ
 • مدت = 2 روز
TESTVPS
 • تست سرور ایران
 • رم= 1گیگ
 • هسته = تک هسته
 • فضا = 30 گیگ
 • ترافیک = 100 گیگ
 • مدت = 1 روز
TESTSSL

مدت = 3ماهه

 • گواهینامه SSL رایگان