سرور تیم اسپیک

PLAN 1
  • 1024 نفرظرفیت
  • نامحدود=100%: کوئری
  • نامحدودترافیک
  • آنتی دیداس سخت افزاری
  • اتصال افراد خارج از کشور
  • اتصال تمامی نسخه ها
  • بکاپ گیری رایگان
  • ساب دامنه رایگان
  • 99%آپتایم
  • ایران - زیرساختدیتاسنتر