مخصوص گیم سرور - درصورت مشاهد استفاده از سرور برای سرویس کاهش پینگ و تانل سرور حذف خواهد شد

PLAN 1
 • رم = 4GB
 • پردازنده = 2 هسته
 • هارد = 40GB
 • پهنای باند = 2024GB
 • محل سرور = ایران
 • آپلینک = 1 Gb/s
 • مناسب برای گیم سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
 • تحویل = به دلیل بالا بودن حجم سفارش 24 ساعت پس از خرید
PLAN 2
 • رم = 6GB
 • پردازنده = 3 هسته
 • هارد = 45GB
 • پهنای باند = نامحدود
 • محل سرور = ایران
 • آپلینک = 1 Gb/s
 • مناسب برای گیم سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
 • تحویل = به دلیل بالا بودن حجم سفارش 24 ساعت پس از خرید
PLAN 3
 • رم = 8GB
 • پردازنده = 4 هسته
 • هارد = 55GB
 • پهنای باند = نامحدود
 • محل سرور = ایران
 • آپلینک = 1 Gb/s
 • مناسب برای گیم سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
 • تحویل = به دلیل بالا بودن حجم سفارش 24 ساعت پس از خرید
PLAN 4
 • رم = 16GB
 • پردازنده = 6 هسته
 • هارد = 85GB
 • پهنای باند = نامحدود
 • محل سرور = ایران
 • آپلینک = 1 Gb/s
 • مناسب برای گیم سرور
 • DDoS Protection سخت افزاری - لایه 3 و 7
 • جلوگیری از اتک بدون ایران اکسس
 • تحویل = به دلیل بالا بودن حجم سفارش 24 ساعت پس از خرید